[Valid RSS]

I väntan på något nytt

Medelhavet - vår tids största massgrav

Kategori: Alla samlade verk, Tankar om nutid

Det har hänt både en och annan gång att jag funderat på vad framtidens generationer ska komma att kalla vår tid. Det skulle kunna bli ett namn som härleds till allas omättliga behov på bekräftelse - typ Selfietiden. Eller kanske något som pekar på rasismens pånyttfödelse - som Rasismreformen. Kanske hittar framtidens generationer på ett gruppnamn som binder ihop alla krig, alla sjukdomar och all fattigdom till ett namn som sammanfattar allt vi i rikemansländerna blundar för. 
 
När jag slår upp ögonen denna morgon har jag fått en notis från Aftonbladet som säger att ännu en båt med flyktingar har förolyckats. Jag har knappt hunnit öppna ögonen då över 700 personer har drunknat i Medelhavet. Igen! 
 
Är det 10e, eller 20e båten vi hör talas om, som är överlastad med flyktingar, som aldrig når sitt mål? Är detta inte konstigt? Varför reagerar ingen på att statistiken över sjunkande skepp i Medelhavet har sprängt diagrammet med flera hundra procent den senaste tiden? 
 
Vi får genom media reda på att skepp, lastade med flyktingar som sällan kan simma,  sjunker säkert en gång i månaden, om inte oftare. Ingen bryr sig. Ingen frågar varför denna siffra har skjutit i höjden i samma hastighet som främlingsfientligheten fått fotfäste i hela Europa..?
 
Kan dessa två komponenter har med varandra att göra? 
 
Vad har en människa för värde när den inte har något alls? När denne kommer med sitt liv i handen, men inte kan simma? Har den chans mot en kontinent som satt upp en gräns någonstans i havet, där tusentals andra redan fått ge sitt liv? Om det handlat om en turistfärja med lika många människor ombord, hade detta kunnat ske i samma utsträckning?
Varför är det ingen som frågar sig varför detta upprepar sig gång på gång? Eller varför Medelhavet har förvandlats till vår tids största massgrav?
 
Ett skepp kommer lastat!
 
Med vad då?
 
Flyktingar..!
 
Låt det sjunka!
 


 
 
Kommentera inlägget här: